collage_photocat
WhatsApp Image 2017-09-06 at 22.19.42WhatsApp Image 2017-09-06 at 22.19.44WhatsApp Image 2017-09-06 at 22.19.45WhatsApp Image 2017-09-06 at 22.19.48WhatsApp Image 2017-09-06 at 22.24.26WhatsApp Image 2017-09-07 at 09.47.24

Cẩm Tím Nam Mỹ

Thông Tin Sản Phẩm – Cẩm Tím Nam Mỹ ( PRH )

Tên thông dụng Cẩm Tím Nam Mỹ
Trọng lượng tươi 1,20 g/cm3
Trọng lượng khô 0,905 g/cm3
Khả năng chịu uốn … N/mm2
Khả năng chịu nén 83,7 N/mm2
Quy cách Đường kính  >40 cm
Chiều dài > 4 m
Giá tại cảng 11.000.000 VNĐ/m3

(áp dụng với đơn hàng tối thiểu 100 m3)

Mô tả sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm – Cẩm Tím Nam Mỹ ( PRH )

Tên thông dụng Cẩm Tím Nam Mỹ
Trọng lượng tươi 1,20 g/cm3
Trọng lượng khô 0,905 g/cm3
Khả năng chịu uốn … N/mm2
Khả năng chịu nén 83,7 N/mm2
Quy cách Đường kính  >40 cm
Chiều dài > 4 m
Giá tại cảng 11.000.000 VNĐ/m3

(áp dụng với đơn hàng tối thiểu 100 m3)

Thông tin liên hệ